• Welkom bij de Ronde Tafel 38 Almelo

Wat is de Ronde Tafel?

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Een club voor mannen uit de regio Almelo tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

THE SHAMROCK

De Leden van RT38 Almelo komen elke maand bijeen bij onze tweede huiskamer; The Shamrock – Irish Pub / Restaurant. Tijdens een tafelavond wordt er vergaderd over lopende zaken vanuit het bestuur en de commissies. Verder passeren de serviceprojecten, en komende activiteiten de revue. Na de vergadering wordt doorgaans een voordracht gehouden door een lid of een uitgenodigde gastspreker.

Gezelligheid staat voorop bij alle bijeenkomsten alsook het aanhalen van sociale banden.

LIDMAATSCHAP

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere tafelaar biedt wel iets unieks.

En verder?

Internationale contacten, activiteiten zoals klootschieten, familiedag, Paaseieren zoeken en het roemruchtige tafelweekend, en voor dat je het weet ben je 40.